ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2564

บัตรคนจนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ ต้องเผยรายได้ทั้งครอบครัว

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่จะมีการเตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งรอบนี้จะต้องเปิดเผยรายได้ทั้งครอบครัว ซึ่งดูจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคนจนไม่จริง จะมีการประชุมเพื่อสรุปเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีข้อมูลเปิดเผยจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากที่ต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปเรื่อยๆ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่ยังไม่มีการระบุวันลงทะเบียนออกมา เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเป็นหลักก็คือเรื่องของรายได้ โดยจะแก้ปัญหาผู้ที่มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้

สอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ สำหรับการลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือบัตรอยู่ 13.8 ล้านคน จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และหลังจากนั้น จะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆปี เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมานั้น ไม่ได้มีการเปิดทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรมานานแล้ว 3 ปี

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็จะต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคนเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดปัญหาขึ้น นั่นก็คือ ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว หากเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้คนที่จนจริงได้รับสิทธิที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ผู้อำนวยการ สศค. ได้ระบุอีกว่า การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสิทธิใหม่ โดยจะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลั ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณาที่จะมีการพิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคลเป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาคนจนไม่จริง สมัครขอรับสิทธิส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวจะมีการหารือเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *