เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันนี้

วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ แต่มีหลายหน่วยงานเปิดให้บริการรับการฉีดวัคซีนโควิด รวมไปถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *