ตรวจสอบสถานะคัดกรองสิทธิ เราชนะ

ตรวจสอบความคืบหน้า เราชนะ สถานะคัดกรอง

เช็คความคืบหน้าสำหรับโครงการ เราชนะ ที่มีมาตรการแจกเงินเยียวยา ประชาชนจากทางรัฐบาล กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แนะนำให้รีบตรวจสอบสถานะคัดกรอง พร้อมกับการยืนยันตัวตน ใกล้ถึงวันรับเงินรวดเดียว 7,000 บาท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ด้านล่าง

  • ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 72,944 ล้านบาท
  • ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบ ฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการ แล้วจำนวน 16.8 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 111,984 ล้านบาท
  • ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จำนวน 2.3 ล้านราย มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสม ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมาจำนวน 13,744 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิโครงการทั้งสิ้น คิดเป็นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 198,672 ล้านบาท

การใช้จ่ายเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะจะเป็นการใช้จ่ายเงินผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้า ราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน และร้านค้าคนละครึ่ง ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่ยวยเหลือเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะตั้งแต่วันที่ 8-26 มีนาคม 2564 หากตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ สามารถใช้จ่ายวงเงวินสิทธิ์ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า หรือ Facial Recognition ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ประชาชนกลุ่มดังกล่าว จะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท รวดเดียวเลย และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *