คลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น

เปิดรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์ จากรัฐบาล มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

กระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรรัฐบาล 2 รุ่น จะมี รุ่นวอลเล็ต 4 ปี มีดอกเบี้ย 1.7% และ  รุ่นก้าวไปด้วยกัน 7 ปี มีดอกเบี้ย 2.22% เริ่มขายให้กับผู้ลงทุนในวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 26 สิงหาคม 2563 นี้

เปิดเผยจากทางด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง ที่จะทำการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น 2 อายุ ใน 2 ช่องทางด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการจะลงทุน สามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ ที่รัฐบาลเตรียมจำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  1. รุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 มีวงเงินจำหน่ายบ 5,000 บาท รุ่นอายุ 4 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี จำหน่ายผ่าน วอลเล็ตจ สบม. บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง จุดเด่นก็คือ ผู้ลงทุนสามารถโอนเงินจากพร้อมเพย์ของทุกธนาคาร เพื่อซื้อพัทธบัตรออมทรัพย์ และ เพิ่มวงเงินซื้อได้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท โดยรุ่นนี้จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563
  2. รุ่นก้าวไปด้วยกัน หรือ Moving Forward มาพร้อมวงเงินจำหน่าย 45,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี จำหน่ายผ่าน 4 ธนาคาร ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยจะทำการเปิดจำหน่ายเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 9 วัน ให้กับบุคคลธรรมดา ที่ถือสัญชาติไทย หรือ มีถื่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่ประชาชน สามารถเลือกซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จากทางธนาคารตัวแทนจำหน่ายใดก็ได้ด้วยวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อต่อธนาคาร และ ในช่วงที่ 2 จะเป็นวันที่ 4 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 8 วัน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

วงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ทั้ง 2 รุ่น ไม่นับรวมในรอบการจำหน่ายครั้งนี้ ในส่วนของความพิเศษของรุ่นก้าวไปด้วยกัน คือความสำเร็จในการพัฒนาโครงการพื้นฐานในด้านการจัดจำหน่าย DLT Bond Platform ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกับ 4 ธนาคาร ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ทำให้ผู้ที่มีความต้องการลงทุน สามารถซื้อพันธบัตรได้อย่างสะดวก ไม่มีการจำกัดวงเงินซื้อต่อธนาคารอีกต่อไป เช่นผู้ที่ต้องการลงทะทุน 10 ล้านบาท สามารถเดินทางไปซื้อที่ธนาคารเดียวได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปหลายๆธนาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภารในการจำหน่ายพันธบัตร, ลดขั้นตอน และ ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้การอัปเดตสมุดพันธบัตรออมทรัพย์ สามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น ใช้เวลาเพียง 2 วันทำการหลังจากทำการซื้อ สำหรับผู้ลงทุนที่มีความสนใจอยากจะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์จากกระทรวงการคลังครั้งนี้ สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน Call Center หรือที่เบอร์ 02-111-1111 หรือที่ธนาคาร กรุงไทยทุกสาขา

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *