รายงานสภาพอากาศ ประเทศไทย

รายงานคุณภาพอากาศปรเทศไทย วันนี้ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน

รายงานจากทางศูนย์แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ได้รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563 มีผลสรุปตามรายงานด้านล่าง ภาพรวมตอนนี้ปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

  • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 16-47 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 5 – 38 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 16 – 50 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 22 – 44 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 10 – 60 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานคร ค่าฝุ่นระอองขนาดเล็ก PM2.5 ตรวจวัดได้ 33-93 มคก./ลบ.ม.

จากการตรวจสอบติดตามคุณภาพสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 33-93 มคก./ลบ. ค่ามาตรฐาน ของฝุ่นละอองจะต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ. โดยพบฝุ่นระอองที่มีมลพิษ ที่มีผลต่อสุขภาพ ซึ่งมีพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่ได้แก่ ริมถนนกาฐจนาภิเภษ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ 30 พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่สีส้ม ประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาในการทำกิจกรรมการแจ้ง และ ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามสถานการณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ Bangkokairquality.com

  • พื้นที่สีแดง คือพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • พื้นที่สีส้ม คือพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *