เงินชดเชยราคายางงวดแรก จะเข้าบัญชีชาวสวนยาง และคนกรีด วันที่ 27 พ.ย. 2563

เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) ทางกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ชาวสวนยาง และคนกรีดจะได้รับเงินชดเชยราคายางพารางวดแรก โดยเบื้องต้นแจ้งว่ามีวงเงินรวม 2,116 ล้านบาท ซึ่งมีการสรุปการชดเชยราคา ดังต่อไปนี้

สรุป การชดเชยราคายางพารา

  • ราคายางพาราแผ่นดิบชั้นดี รัฐบาลจะไม่ชดเชยกลุ่มนี้ เพราะราคาประกันที่รัฐกำหนดอยู่ที่ 60 บาท/กิโลกรัม แต่ราคายางแผ่นดิบนี้มี ราคาอ้างอิงอยู่ที่ 62.62 บาท/กิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ชดเชยราคาอยู่ที่ 4.14 บาท/กิโลกรัม เหตุเพราะราคาอ้างอิงอยู่ที่ 52.86 บาท/กิโลกรัม และรัฐประกันราคาที่ 57 บาท/กิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ชดเชยราคาที่ 3.91 บาท/กิโลกรัม โดยมีราคาอ้างอิงที่ 19.09 บาท/กิโลกรัม และราคาประกันของรัฐที่ 23 บาท/กิโลกรัม

ข้อกำหนดการรับเงินชดเชยราคายางพารา

  • โดยการจะได้รับเงินชดเชยราคายางพาราในครั้งนี้นั้น ทาง กยท. มีการหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยราคายางให้กับชาวสวนยางพารากว่า 1.8 ล้านราย (อ่านเพิ่มเติม: ข่าวประกันราคายางพารา)
  • ซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการชดเชยราคาครอบคลุม 18 ล้านไร่ และกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 ดังนี้
    • ผลผลิตยางน้ำยางสด (DRC 100%) ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน
    • ผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *