"ราคาทองคำไทย" เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องจริงหรือ?

ราคาทองคำไทยลดลงมากแค่ไหน?

 • จากสถานการณ์ของราคาทองคำ ในตลาดทองคำไทยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงปัจจุบันในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ได้มีการสร้างสถิติราคาทองสูงเป็นประวัติการณ์ จนทำให้นักลงทุนทองคำได้มีการหันมาลงทุนในทองคำกันมากขึ้น

 • ซึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ (10-14 สิงหาคม 2563) ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนเริ่มมีความกังวลในการซื้อทรัพย์สินอย่างทองคำมากขึ้น

 • โดยราคาทองคำไทยวันนี้ (14 สิงหาคม 2563) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำในเวลา 13:59 น. (ครั้งที่ 5) : บาทละ (บาท)
  • ทองคำแท่ง 96.5%
   • ขายออก 28,550 บาท
   • รับซื้อ 28,450

  • ทองรูปพรรณ 96.5%
   • ขายออก 29,050 บาท
   • ฐานภาษี 27,939.88

ราคาทองคำสูงถึง 30,200 บาทเป็นประวัติการณ์ ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย?

อ่านเพิ่มเติม: ราคาทองคำปี 2563 สูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย?


แนวทางการลงทุนทองคำในเดือนสิงหาคม

 • จากการวิเคราะห์ข้อมูล ราคาทองคำในระยะยาวนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ (อ่านเพิ่มเติม: ราคาทองเพิ่มขึ้นกว่า 11 ดอลล่าสหรัฐ เหตุความตึงเครียดสหรัฐ-จีน) ทำให้ราคาทองคำยังมีความผันผวนสูงในปีนี้ อีกทั้งการเคลื่อนไหวของราคามีความแกว่งตัวในระดับสูง

 • ดังนั้นในนักลงทุนทองคำควรติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19, ด้านนโยบายทางการเงินเชิงผ่อนคลาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลาง และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เพื่อการวางแผนการลงทุนให้รอบคอบต่อไป

ข้อมูลการวิเคราะห์จาก รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน สิงหาคม 2563 (https://goldtraders.or.th/)

Leave A Comment