บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เตรียมตัวรับเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศจากทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้ออกมาเปิดเผยว่า วันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทางกรมบัญชีกลาง จะมีการทยอยโอนเงินเยียวยาโควิด-19 สำหรับผู้ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยา จากมาตรการอื่นๆของทางรัฐบาลเลย ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ทิ้งกัน, เงินเยียวยาเกษตรกร, เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นต้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการใดๆเลยของทางรัฐบาล

มาตรการแจกเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน เป็นไปตามมติของ คณะรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจน ผ่านการแจกเงินเยียวยาเพิ่มเติม 3,000 บาท เนื่องจากกลุ่มนี้ ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ จากมาตรการอื่นๆของทางรัฐบาลเลย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 14.5 ล้านราย ทางกระทรวงการคลังคาดว่า การใส่เงินลงไปในบัตรคนจน จะสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศไทยได้อีกด้วย

การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ในส่วนของการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สำหรับรอบใหม่นั้น อาจจะต้องรอ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายก่อน ถึงจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้ เนื่องจากจะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม บวกกับงบประมาณที่ได้รับ ในปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนปีละ 4 หมื่นล้าน ไปจนถึง 5 หมื่นล้านบาท และ ในส่วนของจำนวนผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจน จะต้องดูในส่วนของหลักเกณฑ์ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะต้องประเมินหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อมาใช้พิจารณารายได้รวมจากครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้รายบุคคล

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *