มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จากทางรัฐบาล

มาตรการล่าสุดจากทางรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่านมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

จากการรายงาน ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยในที่ประชุมว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าใจในปัญหาและผลกระทบจากการออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เลยได้มีการประสานหน่วยงานทางการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ทางธนาคารแห่งรประเทศไทยได้ร่วมกับทางสมาคม ธนาคารไทย, สมาคมธนาคารนานาชาติ, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ผ่านการออกมาตรการ พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ SMEs และ ลูกหนี้รายย่อย ทั้งที่นายจ้างและลู้าง ในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการต่างๆ และ คำสั่งของรัฐบาล ในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา การช่วยเหลือดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่งวดชำระหนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จากการตรวจสอบเบื้องต้น บนกว่ามีสถาบันการเงินที่เข้าร่วมครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ไทย และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ Non-Bank รวมทั้งชมรมผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อสินเชื่อบุคคล, บัตรเครดิต, จำนำทะเบียนรถ, ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภท รวมถึงหนี้บัตรเครดิตของลูกหนี้ของลูกหนี้ SME และลูกหนี้รายย่อย ซึ่งลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาย้่ำถึงมาตรการพักชำระหนี้ นั่นก็คือการเลื่อนการชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยออกไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน มีเพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น ที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง บวกกับการหยุดภาระในการจ่ายหนี้ชั่วคราว เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ประคองธุรกิจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก รวมไปถึงการลดการเป็นหนี้เสียด้วย

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles