มาตรการช่วยเหลือคนตกงาน จากรัฐบาล ปล่อยกู้ฉุกเฉิน

มาตรการจากทางรัฐบาล ช่วยเหลือคนตกงาน ปล่อยกู้ 10,000 ถึง 50,000 บาท

มาตรการล่าสุดจากทางด้านรัฐบาล เพื่อช่วยคนตกงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ตอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อหลายๆบริษัทในประเทศไทย รวมไปถึง คนที่ทำธุรกิจอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายๆบริษัทเกิดการ Layoff พนักงาน จากการที่ทนรับแรงขาดทุนไม่ไหว สำหรับมาตรการล่าสุด จากทางด้านรัฐบาล ที่ได้ออกมาตรการมาเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 กับเศรษฐไทยทั้งประเทศในตอนนี้ สำหรับระยะที่ 2 ของมาตรการจากทางกระทรวจการคลัง นอกจากจะมี การออกมาตรการ ให้ลูกจ้างทั่วไป, แรงงาน และ ลูกจ้างชั่วคราว รวมไปถึง ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ประกันสังคม ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com แจกเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2563

นอกจากจะมีมาตรการเยียวยา แจกเงิน 5,000 บาทแล้ว ยังมีมาตรการจากทางด้าน กระทรวงการคลัง ที่เปิดให้ประชาชน ที่ตกงานเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายๆบริษัทต้องปิดตัวลง หรือต้องให้พนักงาน ลาหยุดงานและไม่จ่ายเงินอย่างไม่มีกำหนด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉิน ที่มีจำนวนเงิน 10,000 ไปจนถึง 50,000 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขตามข้อกำหนดด้านล่าง

เงื่อนไข และ ข้อกำหนด ของโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทจากรัฐบาล

 • กู้เงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อราย
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกันน หรือ สินทรัพย์ค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
 • ไม่ต้องส่งเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 เดือน
 • ขอรับสินเชื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • สามารถขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

เงื่อนไข และ ข้อกำหนด ของโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาทจากรัฐบาล

 • กู้เงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
 • ต้องมีหลักประกัน หรือ สินทรัพย์ค่้ำประกัน
 • ขอกู้เงินได้ที่ธนาคารออมสิน
 • สามารถขอรับสินเชื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *