ทำความรู้จัก "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" พร้อมรับชาวต่างชาติเข้ามาในไทย

ลุ้นวันหยุดยาวพิเศษ 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจ

  • วันนี้ 15 กันยายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า รัฐบาลอาจจะมีการจัดให้มีวันหยุดยาวเพิ่มเติม เป็นวันหยุดยาวพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะหยุดติดวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนเกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุด

ไอเดียวันหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

  • จากการรายงานข่าวนั้นพบว่า กรณีการเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษในปี 2563 นี้นั้นยังไม่มีการสรุปว่าจะหยุดเพิ่มเติมในวันใดหรือเดือนใด
  • มีการคาดการณ์ว่าอาจจะหยุดในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น เดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ โดยอาจจะมีการให้หยุดยาวถึง 4 วันในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนนั้น แต่อาจจะไม่ใช่ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพราะจะหยุดนานเกินไป หรือไม่ใช่ช่วงปลายเดือนที่ตรงกับช่วงวันออกพรรษา
  • แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลสรุปแน่ชัดว่ารัฐบาลจะมีการประกาศหยุดในวันใด โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนพิจารณาความเหมาะสมของวันเวลา และอาจจะอยู่ในช่วงการหารือพิจารณากันอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลสรุป
  • ทั้งนี้การจัดให้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม มีจุดประสงค์คือการให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการคล่องตัว และจะมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของการจราจรในช่วงนั้นด้วย

ข่าวเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *