ปลดล็อก เที่ยวบินระหว่างประเทศ

รัฐบาลไทย สั่งกระทรวงคมนาคม เตรียมปลดล็อกเที่ยวบินระหว่างประเทศ เน้นให้ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อน้อยเท่านั้น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *