ระยะที่ 3 ของการแพร่ระบาด โควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ละเฟส มีลักษณะอย่างไร?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยตอนนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประกาศขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ล่าสุดที่ได้ออกมาประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นการแพร่ระบาดแบบ Pandemic คือการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง ซึ่งในประเทศไทยของเรา ณ ปัจจุบันตอนนี้ ยังคงอยู่ในเฟสที่ 2 หรือ ระยะที่ 2 นั่นเอง แต่มีนักวิชาการหลายๆท่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการระบาดของประเทศไทยในตอนนี้ เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือ เฟส 3 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไปอัพเดท การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในแต่ละระยะกันดีกว่า แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูว่า ตอนนี้ประเทศไทย อยู่ในระยะที่เท่าไหร่

ระยะการแพร่ระบาดของ COVID-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน แต่ละระยะ จะอธิบายถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของการแพร่ระบาด รวมไปถึงกลุ่มของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ระยะการแพร่ระบาด ระยะที่ 1

เป็นระยะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งในระยะนี้ ไม่พบการติดเชื้อที่เกิดขึ้น ระหว่าง คนสู่คนในประเทศ เป็นสถานการณ์ของประเทศไทย ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2020 ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ระยะการแพร่ระบาด ระยะที่ 2

ระยะที่ 2 หรือ เฟส 2 เป็นระยะที่คนไทยในประเทศ เริ่มมีการติดเชื้อในประเทศ ซึ่งสาเหตุการติดเชื้อ มาจากนักท่องเที่ยว หรือ คนไทย ที่ติดเชื้อ เนื่องจากมีประวัติการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง ยกตัวอย่างข่าวที่เราเห็นในประเทศไทย ที่มีแท็กซี่คนไทย ขับรถส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมไปถึง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบิน ที่ต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะที่ 2 นั้น จะยังไม่พบการติดเชื้อในประเทศ จากคนในประเทศด้วยกัน ที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

ระยะการแพร่ระบาด ระยะที่ 3

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะที่ 3 ซึ่งประเทศที่เข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นประเทศแรกของโลก นั่นก็คือประเทศจีนนั่นเอง เป็นระยะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นการติดเชื้อระหว่าง คนสู่คนในประเทศด้วยกัน รวมไปถึงผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยงแต่ติดเชื้อ เป็นระยะที่มีผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศได้แพร่เชื้อให้กับชุมชน และ กระจายออกเป็นวงกว้าง

มาตรการรับมือการระบาด ระยะที่ 3 ของประเทศไทย

ถึงแม้หลายประเทศทั่วโลก เข้าสู่ระยะที่ 3 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บางประเทศยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ของประเทศไทยเรา ก็ได้มีมาตรการออกมาด้วยการคัดกรองโรคที่เข้มข้น และ การบริหารจัดการสถานพยาบาล ในช่วงที่มีการระบาดหนัก สำหรับจุดประสงค์หลักของการรับมือการระบาดในระยะที่ 3 ของประเทศไทย นั่นก็คือ การดูแลผู้ป่วย และ ชะลอการแพร่ระบาด ให้ได้มากที่สุด โดยจะเน้นรับมือที่สถานพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ถึงจุดที่มีจำนวนผู้ป่วยมากจนโรงพยาบาลรับไม่ไหว ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการรักษา และ อาจจะทำให้เพิ่มอัตราการแพร่ระบาด และ การเสียชีวิตที่สูงมากขึ้น สิ่งที่ต้องดูกันต่อไปก็คือ การให้ความร่วมมือของประชาชน ด้วยการปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และ การประกาศของเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ กล่าวเอาไว้ว่าเป็น “หนทาง” ที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *