เตรียมลุ้นเคาะแจกเงินเยียวยาเพิ่ม

ครม. เตรียมเคาะเงินเยียวยาเพิ่มให้อีก 3 จังหวัดสำหรับผู้ประกันตน

วันนี้ทางคณะรัฐมนตรี มีการรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี มีการประชุมเพื่อขยายขอบเขตการช่วยเหลือกับกลุ่มแรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการ จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียง 10 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา แต่จะเพิ่มเป็น 13 จังหวัด โดย 3 จังหวัดที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แรงงานกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาครอบคลุม 9 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด 1 เดือน

ใครได้รับเงินเยียวยาบ้าง?

  • ลูกจ้างและนายจ้างที่อยู๋ในประกันสังคมมาตรา 33
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39
  • ฟรีแลนซ์ และ คนทำงานอาชีพอิสระให้ทำการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล 2,500 บาท แต่สำหรับคนที่กิจการถูกสั่งปิด ซึ่งได้รับผลกระทบ ไปทำงานไม่ได้ ประกันสังคมจะช่วยจ่ายเพิ่มอีก 50% ของฐานเงินเดอนแต่ไม่เกิน 7,500 บาท เพราะฉะนั้นลูกจ้าง ม.33 มีโอกาสที่จะได้รับเงินสูงถึง 10,000 บาท สำหรับคนที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ขั้นตอนที่จะทำให้ได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้น

  • ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ แต่กิกจการไม่ถูกปิด แนะนำให้ท่านผู้บัญชีกับพร้อมเพย์แบบบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารด่วน เนื่องจากจะมีการโอนเงินในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
  • สำหรับลูกจ้าง ม.33 ที่ได้รับสิทธิ แล้วกิจการไม่ถูกปิด นายจ้างจะต้องรีบไปขึ้นทำเบียน e-service เพื่อแจ้งว่ากิจการถูกปิด ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้ และระบุให้ชัดว่ามีลูกจ้างกี่คน หยุดงานตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และให้ลูกจ้างกรอกแบบ สปส.2-01/7 แนบสมุดบัญชีออมทรัพย์ ส่งให้กับนายจ้างเพื่อส่งให้กับประกันสังคม ภายใน 3 วันนับจากวันที่นายจ้างลงทะเบียน E-Service
  • ประกันสังคมจะช่วยจ่ายค่าจ้างในกรณีนี้เป็นเงิน 50% ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาททั้งคนไทยและต่างชาติ แต่คนไทยจะได้รับเงิน 2500 บาทจากทางรัฐบาลเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างไทยได้รับเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *