รอลุ้นเคาะคนละครึ่งเฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้

เตรียมตัวลุ้น คนละครึ่งเฟส 3 อัดฉีดอีก 1.4 แสนล้าน

รอลุ้นวันนี้เกี่ยวกับมาตรการที่ออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทย จะถูกนำเรื่องเข้าหารือกับคณะรัฐมนตรีวันนี้ ด้วยวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท กับโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 และ โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

จากการเปิดเผยข้อมูลของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมาเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่าทางกระทรวงการคลังจะทำการเสนอมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด 19 ในระยะที่ 2 ด้วยกรอบวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท จะเริ่มใช้ในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อมั่นใจเม็ดเงินทั้งจากทางรัฐบาล และภาคประชาชนแล้ว สำหรับโครงการเยียวยาที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจช่วงที่เหลือปีนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 1.5% ถึง 2.5% ตามสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่คาดการณ์เอาไว้ ในส่วนของรายละเอียดของมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบด้วย 4 โครงการ ตามรายละเอียด้านล่าง

4 โครงการล่าสุดจากทางรัฐบาล

1. มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3

วงเงินทั้งหมด 9.3 หมื่นล้านบาท จะครอบคลุมเป้าหมายทั้งหมด 31 ล้านคน ให้สิทธิผู้ที่ได้รับสิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท ผ่านวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

จะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 4 ล้านคน จากกลุ่มของคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน โดยภาครัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐช่วงกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 เพื่อนำไปใช้จ่ายในเดือน สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาทเพื่อช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ 2.4 แสนล้านบาท ส่วนภาครัฐจะใช้เงินผ่านโครงการนี้ทั้งหมด 2.8 หมื่นล้านบาท

3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือ กลุ่มผู้พิการ หรือ กลุ่มผู้สูงอายุด้วยตัวเลขทั้งหมด 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือนใช้งบทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

4. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

จะมีการช่วนเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา ทั้งหมด 6 เดือนใช้วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท

มาตรการที่คณะรัฐมนตรีจะทำการอนุมัติ 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งจะรวมกับการใช้จ่ายของประชาชนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวตามกรอบที่ สศช. คาดการณ์เอาไว้แต่จถึง 2.5% หรือไม่ จะประเมินยากถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประเมินเอาไว้ว่าจะควบคุมระลอก 3 ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 แต่ต้องระวังระลอกที่ 4 ซึ่งขอไม่ให้เกิดขึ้น

 

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles