ช้อปดีมีคืน 2565 Affiliate Program

รายละเอียดโปรโมชั่น ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

โครงการช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้ง สำหรับเป้าหมายหลักของโครงการช้อปดีมีคืนนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในปี 2565 โดยจูงใจให้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 ได้โดยในครั้งนี้ มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใช้สิทธิจะต้องทำตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ยกตัวอย่างเช่น การขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปให้ถูกต้อง และ ซื้อสินค้าตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษผ่านบัตรประชาชน

ช้อปดีมีคืน ได้เงินคืนเท่าไหร่?

จะได้รเงินคืนเท่าไหร่นั้นสำหรับโครงการช้อปดีมีคืน ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคน โดยคำนวณจากเงินได้สุทธิ ที่เหลืออยู่ซึ่งแต่ละขั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • 0 ถึง 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีจากโครงการ ช้อปดีมีคืน
 • 150,000 ถึง 300,000 อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • 300,001 ถึง 500,000 อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • 500,001 ถึง 75,000 อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • 750,001 ถึง 1,000,000 อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • 1,000,001 ถึง 2,000,000 อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • 2,000,001 ถึง 5,000,000 อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • 5,000,001 บาท ขึ่้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทมีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

โปรโมชั่นช้อปดีมีืนจากทาง Advertiser ที่เข้าร่วมกับ ACCESSTRADE

Banana IT ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท

Mercular ช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน Mercular

 

PowerBuy ช้อปดีมีคืน

Naiin.com ช้อปดีมีคืน

Office Mate ช้อปดีมีคืน

ShopAt24 ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท พร้อมแจกโค้ดลด 1,000 บาท

ยังมีโปรโมชั่นช้อปดีมีคืนจากทาง Advertiser ที่พร้อมให้ ACCESSTRADE Publisher โปรโมทอีกเพียบ ซึ่งโปรโมชั่นส่วนใหญ่ของโครงการช้อปดีมีคืนจะอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ Advertiser หาก Publisher ท่านไหนที่สนใจสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นในหน้า Landing Page ของทาง Advertiser ได้เลยโปรโมชั่นจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

Leave A Comment

Table of content
Related articles