รวมธนาคารที่พักชำระหนี้รถยนต์ ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19

ธนาคารและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์

ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารต่างๆ ในช่วงวิกฤต COVID-19 วันนี้จึงจะมาแจกแจงในส่วนของการพักชำระหนี้รถยนต์กันบ้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการหลายอย่างออกมาควบคุม จึงอาจเกิดการดำเนินธุรกิจที่ติดขัด รายได้อาจจะลดลง ซึ่งทำความสามารถในการชำระหนี้ลดลงด้วย หลายธนาคารจึงมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชำระหนี้รถยนต์ โดยแต่ละธนาคารมีประกาศมาตรการออกมาดังนี้


  1. ธนาคารกสิกรไทย มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย กรณีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ด้วยการผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 7 ปี, สามารถโทรสอบถามได้ที่ K Contact Center 02-888-8888

  2. ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (TMB) สำหรับลูกหนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE รถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน  พักชำระหนี้รถยนต์สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และมีการขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด (เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้) และเลื่อนผ่อนงวดแรกไม่เกิน 2 เดือน สำหรับลูกค้าสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE รถแลกเงิน และรถแลกท็อปอัพ ระยะเวลา 1-31 กรกฎาคม 2563 โทร.1770

  3. ธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับลูกหนี้รายย่อยพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน โดยมีการลดดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้ เป็นรายกรณี, โทรสอบถามเพิ่มเติม KKP Call Center 02-165-5555

  4. ธนาคารกรุงศรี ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย กรณีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ให้พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน มีการปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (บางกรณี),
    โทรสอบถามเพิ่มเติม Krungsri Auto Call Center 02-740-7400 หรือ 1572


  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ COVID-19 โดยให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน, โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-777-7777

  6. ธนาคารทิสโก้ (TISCO) สำหรับลูกหนี้รายย่อย มีมาตรการผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน โดยลดภาระการผ่อนชำระ ลดค่าธรรมเนียม และขยายระยะเวลาชำระหนี้, โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-080-6000

แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการสรุปว่ามีธนาคารใดบ้าง จากการประกาศของแต่ละธนาคาร ดังนั้นข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และข้อควรระวังคือการอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนตามเว็บไซต์แต่ละธนาคาร รวมถึงเงื่อนไขของแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกันไปควรโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการทำเรื่องผ่อนชำระหนี้ใดๆ 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *