ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ เยียวยาเกษตรกร

ตรวจสอบสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรไทย เมื่อไหร่ถึงรู้ผล

สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือ พี่น้องเกษตรกร ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ทางด้านกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้เปิดให้พี่น้องชาวเกษตรกร สามารถยื่นอุธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ความคืนหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทย รวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

พี่น้องชาวเกษตรกรท่านไหนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้เปิดให้พี่น้องชาวเกษตรกร สามารถทำการยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านการขอยื่นอุทธรณ์ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคต่างๆตามลิสด้านล่าง

  • สำนักงานเกษตร และ สหกรณ์จังหวัด
  • สำนักงานประมงอำเภอ และ จังหวัด
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต หรือ ศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
  • การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
  • สำนักงาน สรรพสามิตจังหวัด
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ จังหวัด
  • เขตบริหารอ้อย และ น้ำตาลทราย 1-8 และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และ น้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

ในส่วนของการยื่นอุทธรณ์นั้น จะเปิดให้ยื่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เฉพาะในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หลังจากที่พี่น้องชาวเกษตรกร ได้ทำการยื่นอุธรณ์ไปแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการยื่นอุทธรณ์ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.moac.go.th สำหรับวิธีการตรวจสอบ ให้เข้าไปที่เมนู การตรวจสอบสถานะอทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรตามตัวอย่างด้านล่าง

ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรไทย

ขั้นตอนหลังจากที่ระบบได้รับข้อมูลอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว จะเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่จะเข้ามารับผิดชอบ และ ทำการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้ทำการขึ้นทะเบียน และถ้าหากได้รับการอนุมัติ พี่น้องชาวเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ก็จะได้รับเงินเยียวยา แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานต้นสังกัดทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีก 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ และถ้าหากได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินเยียวยาทันที แต่ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติอีก ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการเยียวยาเกษตรกร ใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลอีก 12 วัน ในส่วนของการตรวจสอบจากคณะกรรมการเยียวยาเกษตรกรนั้น จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ถ้าหากยังไม่ได้รับการอนุมัติ พี่น้องชาวเกษตรกรก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *