ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ลดหย่อนภาษีแบบไหนดี

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของผู้ที่มีรายได้ ก็คงจะหนีไม่พ้นการจ่ายภาษีจำนวนมากๆ หลายๆคนก็มองหาวิธีในการลดหย่อนภาษี เพื่อที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า วันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยขอนำเสนอแนวทางในการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้มีรายได้ ยกตัวอย่างเช่น การซื้อประกันชีวิต, การซื้อประกันสุขภาพ, รวมไปถึงการลงทุนในกองทุน RMF, SSF เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนลดหย่อนภาษีในปี 2564 นี้

กองทุนรวม ที่จะให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อยภาษีได้ ในปัจจุบันมี 2 ประเภทด้วยกัน

 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับเป็นเงินออมที่รองรับชีวิตหลังเกษียณ มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ มีผลตั้งแต่ 2563 เป็นต้นไป สามารถซื้อกองทุน RMF เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุน จะให้เป็นไปตามกองทุนกำหนด  สำหรับเงื่อนไขก็คือการลงทุนต่อเนื่องทุกปี และเว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน และยังคงเหมือนเดิม ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และ ถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ Super Saving Fund ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตัวย่อว่า SSF กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมให้มีระยะยาวขชึ้น สามารถซื้อกองทุน SSF เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี แต่ได้ไม่เกิน 200,000 บาท และจะต้องถือครองเป็นระยะยาว 10 ปีปฎิทิน โดยเบื้องต้นกองทุน SSF จะให้สิทธิประโยชน์ภาษี สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งปี 2563 ถึง 2567 หลังจากนั้นจะถูกประเมินและทบทวน โดยกระทรวงการคลัง สำหรับเงื่อนไขการลงทุนนั้น ปีไหนซื้อปีนั้นได้ลดหย่อน และ ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อลงทุนครบ 10 ปีปฎิทิน

เปิดความแตกต่างระหว่าง SSF กับ RMF

SSF หรือ Super Savings Fund

 • สามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และ ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงื่อนไขของการหักภาษี สามารถหักภาษีได้ปีต่อปี ตั้งแต่ 2563 ถึง 2567
 • ขายได้ก็ต่อเมื่อถือครบ 10 ปีนับแบบวันชนวัน
 • การลงทุนสามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
 • มีทั้งแบบปันผล และ ไม่ปันผล

RMF หรือ Retirement Mutual Fund

 • สามารถซื้อได้สูงสุด ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และ ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ
 • เงื่อนไขของการหักภาษี สามารถหักภาษีได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
 • ขายได้เมื่อมีอายุถึง 55 ปี และ ครบ 55 ปีแบบนับแบบวันชนวัน
 • นโยบายการลงทุน หลากหลายสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
 • ไม่มีเงินปันผล

ยื่นภาษีที่ไหนได้บ้าง

 • สำหรับผู้มีรายได้สามารถยื่นภาษีได้ด้วยตัวเองที่กรมสรรพากร หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ https://www.rd.go.th
 • สามารถยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชั่น RD Smart Tax ผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นอันดับแรก ถึงจะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชั่นได้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *