'ฟาวิพิราเวียร์' ยาประสิทธิภาพสูงในการรักษา COVID-19

ยาฟาวิพิราเวียร์ คืออะไร?

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ในวงการเคมีมักรู้จักกันในชื่อ T-705 หรือ Avigan คือ ยาต้านไวรัสที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัทโตยามะเคมิคอล ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยาชนิดนี้มีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสหลายชนิด ซึ่งยาชนิดนี้ได้รับการรับรองในการใช้งานในคลินิกตั้งแตปี 2014 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมา ยาชนิดนี้ได้รับการทดลองแบบสุ่มในประเทศจีน เพื่อทำการทดลองรักษาโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19


การทดลองใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในประเทศจีน

โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNCBD) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน ได้มีการแถลงต่อสื่อมวลชนว่า ได้มีการทดลองใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 80 คน โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 35 คน และมีกลุ่มควบคุม 45 คนรักษาปกติไม่ได้รับยา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยาฟาวิพิราเวียร์ และพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์นี้ไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงอื่นๆ รวมถึงได้รับการตรวจหลังได้รับยามีผลการติดเชื้อเป็นลบ (Negative) ในเวลาที่สั้นกว่าการรักษาแบบปกติ

ซึ่งเพื่อความแม่นยำในการรักษาจึงมีการทดลองสุ่ม (Random) ในหลายโรงพยาบาล ของเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พบว่ายาชนิดนี้ช่วยลดอาการบาดเจ็บในปอดและภาวะพังผืดที่สะสมในปอดที่เป็นอาการของโรคปอดติดเชื้ออย่างโควิท-19 อีกด้วย จึงถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก จึงมีการเร่งการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในปริมาณมาก เพื่อนำส่งแก่โรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ต่อไป

และนอกจากนี้ แม้ว่าในบางเมืองหรือมณฑลของประเทศจีนไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าแล้ว (ใน 24 ชั่วโมง การติดเชื้อเพิ่มเป็น 0 ) แต่ สมาคมชีววิทยาเซลล์แห่งชาติของจีน (CSCB) และสมาคมการแพทย์แห่งชาติจีน (CMA) ยังมีการกำหนดมาตรฐานและแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ (Stem Cell) เพื่อลดอาการบาดเจ็บรุนแรงในปอดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักอีกด้วย


แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการช่วยการรักษาให้เพิ่มขึ้น โดยอาจจะเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ รวมถึงการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์กับวิธีการขจัดสารพิษในปอดที่ติดเชื้อรุนแรงอีกด้วย


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *