ยังไม่เริ่ม 1 มี.ค. รักษาโควิด19 ฟรีตามสิทธิ์ ใช้ UCEP19 เหมือนเดิม

รักษาโควิด 19 ฟรีต่อไปแบบไม่มีกำหนด ยังไม่ยกเลิก UCEPโควิด19

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ UCEP โควิด 19 รักษาฟรีทุกที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนได้ต่อไปแบบไม่มีกำหนด ภายหลังคณะรัฐมนตรี ได้ตีกลับมอบ สธ. ทบทวนแนวทาง สปสช. เพิ่มคู่สาย รองรับเข้าระบบ HI เตรียมของงบดูแลเพิ่มอีก 5.1 หมื่นล้านบาท จากการประเมินคาดว่าในปี 2565 จะใช้งบประมาณ 8.2 หมื่นล้านบาท

วันนี้มีการอัพเดทจากทางกระทรวงสาธารณสุข กับการแถลงการณ์โควิด 19 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการรักษา และ เบิกจ่ายโควิด 19 ด้วยระบบ UCEP พลัส มีข้อมูลว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมการดีเดย์วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อปรับระบบการบริการให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ไปใช้รักษาตามสิทธิสุขภาพของแต่ละบุคคล และเตรียมประกาศ UCEP โควิด 19 พลัส โดยให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดเกณฑ์ผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มอาการสีเหลือง และ กลุ่มอาการสีแดง เพื่อให้ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิในสถานพยาบาลทั้งรัฐ และ เอกชน มีการนำเรื่องอัตราที่จะจ่ายค่าบริการให้สถานพยาบาลเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ โดยคณะรัฐมนตรีมอบให้ สธ. ทบทวนกระบวนการ และ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะกระบวนการติดต่อ การรักษา และ ช่องทางต่างๆ รวมไปถึงเรื่อง UCEP โควิด 19 พลัส  และ การปรับระบบการรักษาที่ Home Isolation HI ให้กระบวนการมีความคล่องตัวและการทำความเข้าใจกับประชาชน ทำให้ปัจจุบัน ยังไม่มีมติ

ในส่วนของกรอบเวลาการทบทวนจะต้องนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อไปใน เรื่องการประกาศยกเลิกกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีการติดโควิด 19 คณะรัฐมนตรี ให้สธ. ดำเนินการทบทวนให้สอดคล้องกัน โดยสรุปตอนนี้ระบบการดูแลยังเป็น UCEP โควิด 19 เหมือนเดิม ต้องไปดูแลกระบวนการดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติมขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อเพื่อเข้าระบบ 1330 หรือผ่านทาง Line Official ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช และดูแลระบบการรับส่งผู้ป่วย

ปุจจุบันยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาทางคณะรัฐมนตรี จำให้นำมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของภาคประชาชน จึงขอให้สธ. รับไปเพื่อทบทวนการสื่อสารและกระบวนการทั้งหมด ทำให้ตอนนี้ โควิด19 ยังเป็นโรคฉุกเฉินรักษาฟรีได้ทุกที่ทุกสิทธิ์รพ. เอกชนไม่สามารถปฎิเสธไม่ได้

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *