ประกาศยกเลิก Thailand Pass

ยกเลิก Thailand Pass พร้อมประกาศไม่บังคับสวมหน้ากาก เริ่ม 1 ก.ค. 65

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *