ประกาศยกเลิก Thailand Pass

เห็นชอบแล้ว ยกเลิก Thailand Pass

ประกาศผลการประชุมจากทาง ศบค. ยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส และไม่บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับยกเลิกการกรอกใมบ ตม.6 กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และยังมีการปลดล็อกในภาคธุรกิจกลางคืน, สถานบันเทิง ให้กลับมาสามารถเปิดได้ถึงตี 2 ตามปกติ และ อนุญาตให้เฉพาะโรงแรม สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วง บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็น

ประกาศผลการประชุมจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่ข้องกับการเดินทาง และ การท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าประเทศไทย สำหรับรายละเอียดจะแบ่งออกเป็น 5 ข้อหลักด้วยๆกัน

  1. ยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส ไม่บังคับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซื้อ และ แสดงเอกสารการทำประกันสุขภาพ ส่วนใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ Vaccination Certificate ยังคงต้องแสดงกับทางสายการบิน ในขั้นตอนการเช็กอินจากประเทศต้นทาง
  2. ยกเลิกคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัย ประชาชนคนไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถทสวมหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ แต่ยังคงแนะนำให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัด อย่างการจัดงานที่มีผู้คนร่วมงานเกิน 2,000 คน ขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่นการจัดงานคอนเสิร์ต แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
  3. ยกเลิกการออกใบ ตม.6 เป็นการกรอกข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง สำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้าในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางทางอากาศ
  4. ขยายเวลา สำหรับธุรกิจกลางคืน ยกตัวอย่างเช่น สถานบันเทิง, ผับ, บาร์ และ คาราโอเกะ กลับคืนสู่สภาวะปกติ ให้เป็นไปตามกฎหมายเดิม เปิดบริการได้จนถึงเวลา 02.00 น.
  5. ให้อนุญาตเฉพาะโรงแรม ต่างๆทั่วประเทศไทย สามารถทำการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กับผู้เข้าพักได้ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. เพื่อสนับสนุนบรรยากาศท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวเล่นน้ำในโรงแรม และ ต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *