ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน ใครได้ ใครอด มาเช็กกันที่นี่

ใครจะได้รับเงินเยียวยา ใครไม่ผ่านเกณฑ์ มาเช็กกันที่นี่


ใครจะได้รับเงินเยียวยา?

เกณฑ์การพิจารณาได้รับสิทธิ์มี 3 เกณฑ์ ได้แก่

  1. ต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ค้าขาย เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่ต้องมีงานทำ
  2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม แต่สถานประกอบการขนาดเล็ก กรณีร้านถูกปิดชั่วคราว ทำให้ว่างงาน เช่น ร้านนวดแผนโบราณ มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา
  3. ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไร ต้องเป็นผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงิน

ใครบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์?

กลุ่มคนที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือได้แก่

  1. ผู้ได้รับผลกระทบและต้องทำงานที่บ้าน แต่ยังได้เงินเดือนครบ
  2. ผู้ที่ยังต้องทำงาน และยังได้รับเงินเดือนครบ
  3. กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปี
  4. กลุ่มที่ทำงานในร้านที่ปิด ก่อนในช่วงการระบาดของโควิด จะไม่ได้รับเงิน

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน


วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน สำหรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน อาจเกิดเนื่องจากลงทะเบียนผิดพลาดหรือลงทะเบียนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สามารถยกเลิกได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 4เมษายน 2563 เป็นต้นไป


หากขอยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้วจะสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งหรือไม่ ทางธนาคารกรุงไทยให้คำตอบว่า กรณีขอยกเลิกไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ แต่กรณีได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ และสำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้รอ SMS แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ ก่อนจึงจะแก้ไขได้ โดยทางธนาคารกรุงไทยมีข้อความที่โพสต์ผ่าน Facebook Krungthai Care ดังนี้


#ขอยกเลิกแล้ว ไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้นะ

กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน
สามารถยกเลิกได้ที่  WWW.เราไม่ทิ้งกัน .COM ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

ย้ำ! ยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้

และสำหรับท่านที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้รอ sms แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ ก่อนจึงจะแก้ไขได้เท่านั้น

#มาตรการเยียวยา #เราไม่ทิ้งกัน #กรุงไทย


ซึ่งประกอบด้วยภาพ 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *