ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน

ม.33 เรารักกันเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนได้แล้วถึง 7 มีนาคม 2564

โครงการล่าสุด เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับโครงการ ม.33 เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำหรับประชาชนที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสิทธิทุกคน

สำหรับการลงทะเบียน ม.33 เรารักกันที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ ซึ่งหลังจากที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะถูกธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลเพื่อทำการคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8 ไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้ประกันตน ม.33 เรารักกัน ที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดต้องตรงตามเงื่อนไขด้านล่าง

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ เราชนะ
 • ไม่เป็นแรงงานต่างด้าว
 • ไม่มีเงินฝากจากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563
 • อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว จะสามารถยืนยันตัวตนเรารักกันได้ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตังได้ในวันที่ 15 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 หลังจากที่ทำการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินโอนงวดแรกเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และจะได้รับเงินเยียวยา โอนเข้าแอปเป๋าตังทุกวันจันทร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถใช้จ่ายเงินภายใต้สิทธิเรารักกันได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยไม่จำเป็นจะต้องรีบใช้ให้หมดภายในสัปดาห์ที่ได้รับเงิน แต่จะต้องใช้ภายใน 31 พฤษภาคม 2564

โครงการ ม33เรารักกัน

 • สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน เปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.
 • เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00-23.00 น.
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • สามารถใช้สิทธิผ่านร้านค้า หรือ บริการที่เข้าร่วม โครงการร้านธงฟ้า, โครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *