เยียวยาเกษตรกรรอบ 2 มีลุ้น

มาแน่เยียวยาเกษตรกรรอบ 2 หลังโควิดระลอก 2 ระบาดดูวิธีเช็คสถานะง่ายๆได้ที่นี่

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อวไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับทางกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ทำการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดระลอก 2

ได้มีการสั่งการให้ทางด้านปลัดกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ได้เตรียมถึงความพร้อมสำหรับการเยียวยาเกษตรกรเพื่อให้เกิดผลที่รวดเร็ว และสามารถเสนอให้กับทางรัฐบางสามารถพิจารณาได้ทันที ที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน ทางด้านปลัดกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ได้ออกมากล่าวว่าได้มีการมอบหมายให้กับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะนายทะเบียนได้ทำการตรวจสอบรายชื่อของเกษตรกรที่เคยทำการขึ้นทะเบียนโครงการเยียวยาเกษตรกรประจำปี 2563 พบว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 8 ล้านราย และได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ 15,000 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารของพี่น้องเกษตรกรโดยตรง เดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน 2563 ไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2563

จากการตรวจสอบล่าสุด ในรอบนี้จะเน้นการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ให้ครอบคลุมพี่น้องเกษตรกรรายใหม่และตกหล่น ให้สามารถลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร เพื่อขอรับสิทธิ์เยียวยาให้ได้ครบถ้วน โดยจะต้องไม่มีการทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มีการดำเนินครั้งแรกนั้น ทางด้าน สศก. ได้ทำการจัดส่งรายชื่อเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้ทำการตรวจสอบแล้ว ให้ธนาคารเพือการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท

โครงการเยียวยาเกษตรกรกลางปีที่แล้ว ได้มีการส่งข้อมูลเกษตรกร ให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเยียวยาเกษตรกร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหรกณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ที่รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 และเน้นย้ำให้ช่วยเหลือเยียวยาเร็วที่สุด

เกษตรกรสามารถทำการตรวจ สถานะเพื่อรอลุ้นสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร รอบ 2 ได้ตามช่องทางด้านล่าง

  1. แอพพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Farmbook
  2. เกษตรกรด้านพืช, ชาวนา, ชาวสวน และ หม่อนไหม ที่ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถตรวจสอบได้ที่ http://farmer.doae.go.th/
  3. เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ที่ทำการขึ้นทะเบียนกับทางกรมปศุสัตว์ สามารถทำการตรวจสอบได้ที่ https://chkregislives.dld.go.th/regislives/
  4. เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ https://www.rubber.co.th/gir/index/
  5. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ ชาวประมง ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง สามารถทำการตรวจสอบสถานะได้ที่ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *