มิสทีนสู้โควิดแจกเงินประชาชน

มิสทีน แจกเงิน 1 พันบาท ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ตรวจสอบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการจากทางมิสทีน โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่า “มิสทีนสู้โควิด” โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรับแจกเงิน 1 พันบาท-สินค้า จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 นี้

ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการจากทาง มิสทีน ที่เปิดให้ประชาชนคนไทยที่ได้รับควมเดือนร้อนจริงๆ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ “มิสทีนสู้โควิด” หรือ เว็บไซต์ www.มิสทีนสู้โควิด.com เป็นเว็บไซต์ ที่ถูกจัดตั้งโดย ดร. อมรเทพ ดีโรจวงศ์ จากเดิมทุนบริจาคจะอยู่ที่ 4 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเพิ่มทุนบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ให้กับประชาชนที่ได้รับควมเดือนร้อนและผลกระทบ Covid-19

ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ สำหรับทุน มิสทีนสู้โควิด รวมมูลค่า 10 ล้านบาท มอบให้กับครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่ และ นามสกุลเดียวกับ โดยแต่ละทุนประกอบด้วยเงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทีน เพื่อดำรงชีพมูลค่า 1,000 บาท เปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ เปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา เทียงคืนตรง หรือ 00.00 น.

การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิด.com ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ประกาศครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม2564
  • ประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564

Leave A Comment

Table of content
Related articles