โครงการ ม.33 เรารักกัน แจกเงินเยียวยา 4,500 บาท

โครงการเรารักกัน เพื่อช่วยวิกฤตโควิดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

เคาะแล้ว การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้ออกโครงการ “เรารักกัน” เป็นโครงการที่ปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือวิกฤตโควิด 19 ให้กับบุคคลที่มีประกันสังคมตามมาตรา 33 แจกเงินสูงสุด 4,500 บาท พร้อมให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา 9 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีเฮ วันนี้คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในที่ประชุมออกโครงการ เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 เปิดเผยข้อมูลจากทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากที่มีการประชัมทีมเศรษฐกิจ ได้มีการเคาะเรื่องเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะ โดยโครงการนี้จะใช้ชื่อว่า โครงการเรารักกัน

มีการคาดการออกมาว่า โครงการ ม.33 เรารักกัน จะมีผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์สูงถึง 9 ล้านคนจากผู้ที่มีประกันสังคม 11 ล้านคน โดยจะมีการออกงบประมาณเพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการนี้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท สำหรับจำนวนเงินที่คาดว่าจะให้ได้นั้น มีการคาดการณ์ออกมาว่าจะได้รับประมาณ 3,500 บาท ถึง 4,500 บาท ซึ่งทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาเท่ากันทั้งหมด ไม่มีการเอาเงินเดือนมาเป็นตัวกำหนด รวมไปถึงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินที่นายจ้างสมทบให้กับผู้ประกันตน เนื่องจากบางคนมีเงินเดือนสูง ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามเช่นเดียวกัน

เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินโครงการ เรารักกัน

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีรายชื่ออยู่ในประกันสังคมมาตรา 33
 • ทีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท

จ่ายเงินเข้าผ่านช่องทางไหน

 • จ่ายเงินเหมือนเราชนะ ผ่านการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง

ถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงมาก ยังมีสิทธิได้รับเงินของโครงการเรารักกันหรือไม่

 • มีสิทธิได้ ถ้ามีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

สรุปเงื่อนไข โครงการ เรารักกัน

 • เงินเข้าผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เหมือนกับมาตรการ เราชนะ
 • ครอบคลุมผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • เงินเยียวยาประมาณ 3,500 บาทถึง 4,500 บาท
 • เงินชดเชยโครงการ ม.33 เรารักกัน จะได้ข้อสรุปภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณา ครม. เร็วสุดภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • อาจจะมีการแบ่งจ่าย 1,000 บาทต่อสัปดาห์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *