เยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน ทีมงาน เรามีเรา

รัฐบาลดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยการจัดตั้งทีมดูแล โดยใช้ชื่อว่า เรามีเรา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *