เยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน ทีมงาน เรามีเรา

รัฐบาลจัดตั้ง ทีมเรามีเราดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

รัฐบาลได้มีการจัดตั้งทีมใหม่ โดยใช้ชื่อว่า เรามีเรา เป็นทีมที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบล่าสุด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังจากที่ นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทุกหน่วยงานได้มีการทยอยออกมาตรการเพื่อดูแลประชาชนในส่วนของการรับผิดชอบ และยังมีมาตรการออกมาช่วยเหลือแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่กลุ่ม เด็ก, เยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุ, คนพิการ, คนไร้ที่พึ่ง และ คนไร้บ้าน รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เป็นการเฉพาะ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ละ ปริมณฑล รวมไปถึงต่างจังหวัดภายใต้ทีมที่ใช้ชื่อว่า “เรามีเรา”

จากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์ล่าสุด ได้มีแฮชแท็กเกิดขึ้น #เรามีเรา คาดว่าจะเป็นชื่อโครงการใหม่ล่าสุด หลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการออกโครงการช่วยเหลือประชาชน ในชื่อ เราชนะ, เรารักกัน และ เราไม่ทิ้งกัน แถมบนโลกออนไลน์หลายคนยังนำชื่อโครงการมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อย่างรก็ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด คาดว่าจะมีความชัดเจนหลังจากการประชุม ครม. เร็วๆนี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *