เช็คด่วน กลุ่มเปราะบาง ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

มาตรการต่อจาก เราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดจากทางรัฐบาล แจกเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *