แจกเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

มาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เป็นมาตรการเยียวยาต่อจาก เราไม่ทิ้งกัน แจกเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 3000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *