เช็คด่วน กลุ่มเปราะบาง ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

เยียวยากลุ่มเปราะบาง มาตรการต่อจาก เราไม่ทิ้งกัน แจกเงิน 3,000 บาท

แจกเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

จากมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน ล่าสุดทางรัฐบาล ได้มีมาตรการ ต่อจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน มอบเงินเป็นจำนวน 3,000 บาท ให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม เปราะบาง จำนวน 13 ล้านราย จากทั่วประเทศ จากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เลยมีคำถามออกมาว่า “ถ้ารับสิทธิ์เงินเยียวยาอื่น แล้วจะได้รับเงินส่วนนี้ไหม” ไปเช็คพร้อมๆกัน เกี่ยวกับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ว่าใครจะได้รับสิทธิ์บ้าง แล้ว จะได้รับเงินตอนไหน?

จากการประชุม ครม. ได้มีการลงมติเห็นชอบในการจ่ายเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” โดยจะมีระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ไปจนถึเดือน กรกฎาคม 2563 เดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท วันนี้ เราไปเช็คพร้อมๆกันเลย เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่างของมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง จากทางรัฐบาล

ใครที่ได้รับสิทธิ์เยียวยากลุ่มเปราะบาง?

  • เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึง 6 ขวบ มีจำนวนทั้งหมด 1.45 ล้านคน
  • ผู้สูงอายุจำนวน 9.66 ล้านคน
  • ผู้พิการจำนวน 2 ล้านคน

ได้รับเงินคนละเท่าไหร่?

  • ได้รับเงินคนละ 3,000 บาท (เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน)

ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ จะได้รับการจ่ายเงินตอนไหน?

ทางรัฐบาล ได้มีกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ในเดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคม แล้ว เลยมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคม ไปจ่ายพร้อมกันในเดือน มิถุนายน 2563 โดยในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม เปราะบาง จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และ ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินอีกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น 3,000 บาท

ต้องมีเกณฑ์อะไรบ้าง? ถึงจะได้รับสิทธิ์เยียวยากลุ่มเปราะบาง

ทางกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ รวมไปถึงกระทรวงการคลัง กำลังเร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ

ถ้าผู้ที่มีสิทธิ์ได้ระบเงินเยียวยาในกลุ่มเปราะบาง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางไหม?

สำหรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล เช่น เบี้ยคนพิการ, เบี้ยผู้สูงอายุ รวมไปถึง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการกลุ่มเปราะบาง แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ทิ้งกัน และ เยียวยาเกษตรกร จะต้องรอมติจากทาง คณะรัฐมนตรี ต่อไป

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles