ขยายเวลาการชำระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

เปิดมาตรการเยียวยาด้วยการเลื่อนเวลาในการชำระภาษี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆกิจการ และ หลายๆกิจกรรมในประเทศไทยถึงกับต้องหยุดชะงักลง หลายบริษัทต้องให้พนักงานเปลี่ยนแผนการทำงานด้วยการ Work from Home แถมยังมีบริษัท และ โรงงานอีกไม่น้อยที่ต้องปิดตัวเนื่องจากพิษโควิด-19 มาตรการดังกล่าว มีเป้ามายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ และ ดูแลเศรษฐกิจไทย ในภาพรวมได้เข้าใจถึงปัญหาของสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี และ ไม่ได้อยู่เฉยทำให้มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทย, ผู้ประกอบการ, พี่น้องเกษตรกร, ลูกจ้างชั่วคราว และ แรงงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และ ยังช่วยบรรเทาผลกระทบรวมไปถึงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะผ่านวิกฤตความลำบากเหล่านี้ไปได้ ทางคณะรัฐมนตรี ได้มีการลงมติเห็นขชอบ ในเรื่องมาตรการ ดูและ และ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นทางตรง และ ทางอ้อม โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังออกมาตรการเยียวยา และ ดูแลต่างๆเช่น

  • มาตรการชดเชยรายได้กับแรงงาน, ลูกจ้างชั่วคราว และ อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประกชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
  • โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราว ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชน ที่มีรายได้ประจำ
  • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ ทางอ้อม
  • มาตรการเสริมความรู้ พิจารณาดำเนินการ เพื่อฝึกอบรม เพื่อเสริมทักษะ เสริมอาชีพ และ เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  • มาตรการเลื่อนเวลาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • มาตรการเพื่อวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
  • มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุข

มาตรการเลื่อนเวลาชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา

จากมาตรการเยียวยา และ ช่วยเหลือจากทางกระทรวงการคลัง มีหนึ่งมาตรการที่ประชาชนให้ความสนใจ นั่นก็คือมาตรการเลื่อนเวลาในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะมีการเลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติจะสิ้นสุดการชำระในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เลื่อนวันสิ้นสุดเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ ให้กับประชาชน ผุ้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้มีสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้เสียภาษี ที่มีข้อสงสัย หรือ มีคำถามเกี่ยวกับมาตรการ เลื่อนเวลาชำระภาษีบุคคลธรรมดา สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 02-273-9020 ต่อ 3694, 3529 และ 3512

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *