มาตรการเยียวยา และ ช่วยเหลือผู้ประกันตนจากประกันสังคม

อัพเดทมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกันตน จากประกันสังคมล่าสุด

จากการตรวจสอบมาตรการเยียวยา จากทางประกันสังคม สำหรับผู้จ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ว่างงาน ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง แล้ว จะได้รับการโอนเงินยังไง ACCESSTRADE มีคำตอบ

สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้หลายๆบริษัท ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงาน ด้วยการถูกเลิกจ้างจากบริษัท ซึ่งมันส่งผลกระทบให้กับพนักงานได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทางด้านประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือ อย่างเช่น มาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน จากพิษโควิด 19 ครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกันตนอื่นๆที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา เราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า ว่ามีมาตรการอะไรจากทางประกันสังคมออกมาช่วยเหลือเราบ้าง

มาตรการช่วยเหลือจากประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน

ผู้ประกันตน ที่ได้ทำการส่งเงินสมทบ แต่ยังไม่ครบกำหนด 6 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ทางประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ ครั้งเดียว 15,000 บาท

ผู้ประกันตนที่เริ่มทำงานไม่ถึง 26 วัน

ในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้เริ่มทำงานไปแล้ว แต่ยังไม่ถึง 26 วัน และ ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท จนได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเพิ่มขึ้นเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ผู้ประกันตนว่างงาน หรือ หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยจตาก โควิด-19

ในกรณีที่เป็นหน่วยงานภาครัฐบาล จะมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ท่านจะได้รับเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ในกรณีหน่วนงานภาครัฐบาล มีคำสั่งให้ทำการกักตัว ท่านจะได้รับเงินในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

ผู้ประกันตนว่างงาน จากการลาออก หรือ โดนเลิกจ้าง

  • กรณีลาออก ประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • กรณีถูกเลิกจ้าง ประกันสังคม จะชดเชยเงินให้ร้อยละ 70 รวมระยะเวลาจ่ายเงินชดเชยทั้งสิ้น ไม่เกิน 200 วัน

สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ การเยียวยาจากทางประกันสังคม สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆดูได้ด้านล่าง

  • สายด่วนประกันสังคม 1506
  • สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ ในวัน และ เวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

กรณีว่างงาน ท่านสามารถขอรับประโยชนย์ทดแทน จากประกันสังคมได้แล้ววันนี้

กรอกแบบฟอร์มว่างงานประกันสังคม

  • กรณีว่างงาน สำหรับลูกค้า/ผู้ประกันตน
  • กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *