มาตรการลดเงินสมทบ ประกันสังคม

เคาะมาตรการลดเงินสมทบ ประกันสังคม

ไฟเขียว อนุมัติมาตาการลดค่าครองชีพ และมาตรการลดภาระราคาพลังงาน ให้กับประชาชนจากสถานการณ์สงคราว ระหว่างยูเครน กับ รัสเซีย ในช่วง 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่ได้มีการประชุมเอาไว้ เพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน 3 มาตรา ได้แก้มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ตามรายละเเอียดด้านล่าง

ประกันสังคม มาตรา 33

 • นายจ้าง และ ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ลดจ่ายเงินสมทบจากอัตราที่เท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือเป็น 1% ต่อเดือน เพื่อให้นายจ้าง และ ลูกจ้าง มีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการ จะได้มีสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

ประกันสัมคม มาตรา 39

 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบ จากเดิม 9% ต่อเดือน เหลือเพียง 1.9% ต่อเดือน

ประกันสังคม มาตรา 40 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42-180 บาทต่อเดือน ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท ต่อเดือน ลดเหลือเป็น 42 บาท ต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ หรือ ตาย
 • เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท ต่อเดือน ลดเหลือเป็น 60 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ หรือ ตาย
 • เดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท ต่อเดือน ลดเหลือเป็น 180 บาท ต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย, ชราภาพ และ กรณีสงเคราะห์บุตร

เปิดคุณสมบัติ ผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 40

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 15 – 65 ปี บริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างบริษัท, ห้างร้าน, โรงงาน หรือ มีนายจ้าง
 • ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือ ผู้ประกันตน ม.39
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตน ม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 0, 6 และ 7 ยกเว้น 00
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สามารถสมัครได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *