ศบค. แถลงมาตรการผ่อนปรน

สรุปสถานประกอบการที่สามารถเปิดได้ และ เปิดไม่ได้ จากมาตรการผ่อนปรน

ศบค. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ออกมาประกาศประเด็นของการผ่อนปรนมาตรการ สำหรับผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินการได้ และ ดำเนินการไม่ได้ โดยมีเนื้อหาในที่ประชุม ซึ่งนายกได้ให้ความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการที่รายได้ลดลง ทำให้เกิดการมอบนโยบาย กำหนดระยะ และ แนวทางในการผ่อนปรน ซึ่งจะแบ่งมาตรการเป็น 4 ระยะ ตามรายงานด้านล่าง

  • ระยะที่หนึ่ง 25%
  • ระยะที่สอง 50%
  • ระยะที่สาม 75%
  • ระยะที่สี่ 100%

แต่ละระยะ จะใช้เวลาทำทวนเป็นรอบเวลา 14 วันอย่างน้อย ตามระยะการฟักตัวของโรค นอกจากนี้สถานประกอบการยังถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ โดยการผ่อนปรนแต่ละระยะ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่เปิดได้พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา กับการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามเขต รวมไปถึงการทบทวนและประเมินผลตลอดเวลา ถ้าเกิดมีการแพร่ระบาด จะสั่งให้ปิดหมดทันที

กลุ่มสีแดง ความเสี่ยงสูง

ปิดการดำเนินการจนกว่าจะมีมาตรการ หรือ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัย ได้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในสถานที่ปิด และ เป็นแหล่งแพร่เชื้อ เช่น ผับ บาร์ สนามกีฬา ร้านอินเทอร์เน็ต สถาบันกวดวิชา

กลุ่มสีเหลือง ความเสี่ยงกลาง

สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเปิดสถานประกอบการ แต่ต้องดำเนินการตามข้อปฎิบัติพื้นที่ และ ต้องรอการตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สถานประกอบการขนาดเล็ก และ ใหญ่ เช่นตลาดนัด, ตลาดสด, ห้างสรรพสินค้า, ร้านตัดผม, คลินิกความงาม และ คลินิกทำฟัน

กลุ่มสีเขียว ความเสี่ยงต่ำ

สถานประกอบการ สามารถลงทะเบียน ออนไลน์ เพื่อทำการเปิดสถานประกอบการ แต่จะต้องดำเนินการตามข้อปฎิบัติพื้นฐานตามคู่มือสำหรับสถานประกอบการ แยกรายประเภท สถานประกอบการขนาดเล็ก ติดแอร์ หรือ ไม่ติดแอร์ ไม่มีการสัมผัส ยกตัวอย่างเช่น ร้านขายหนังสือ, ร้านขายเสื้อผ้า, ร้านขายของทั่วไป, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

กลุ่มสีขาว ได้รับข้อยกเว้น

ไม่ต้องลงทะเบียน และ ดำเนินการออนไลน์ แต่ขอความร่วมมือ ในการดำเนินการตามข้อปฎิบัติพื้นฐานที่ทุกสถานประกอบการต้องปฎิบัติ

*ข้อปฎิบัติพื้นฐาน คือการวัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากากอนามัย, ทำความสะอาด, มีเจลล้างมือ และ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีอากาศถ่ายเท และ จำกัดจำนวนคน เป็นต้น

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *