เผยมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 จาก ศบค.

การจัดทำมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 จาก ศบค.

แถลงข่าวจากทางด้าน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์ ทวีศิลป์ วิศณุโยธิน วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในช่วงหนึ่งของการแถลงข่าว เกี่ยวกับการจัดทำ มาตรการผ่อนปรน หรือ มาตรการผ่อนคลาย ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีขั้นตอน และ ระยะเวลา ดังต่อไปนี้

  • วันที่ 23 ถึง 24 พฤษภาคม 2563 ให้มีการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อจะนำเข้าที่ประชุม กับคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองกิจการ และ กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  • วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะทำงาน กลั่นกรอง กิจการ และ กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกัน และ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกัน และ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่ 2019
  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 (ศบค.)
  • วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้มีผลบังคับใช้ มาตรการผ่อนคลาย ในระยะที่ 3

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *