มาตรการ ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท

ซื้อสินค้า-บริการ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง

หลังจากที่รัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบ เคาะมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อ 2 แสนล้านบาท ผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งมาตรการนี้จะคล้ายกับมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ที่เคยออกมาในปีก่อนๆ ในส่วนของมาตรการล่าสุดนั้น คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการบริโภคของประชาชนได้ถึง 3.7 ล้านคน

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งโดยแต่ละครั้งจะมีการปรับปรุงมาตรการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าเราได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ทางด้านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม หรือ สศช. ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลของที่ประชุมว่า ได้มีการลงมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มการบริโภคเพิ่มเติม โดยจะใช้ชื่อมาตรการนี้ ว่า ช้อปดีมีคืน ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในประเทศ พร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี

มาตรการช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563

มาตรการดังกล่าวสามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนตามจำนวนที่มีการจ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายของมาตรการนี้ก็คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ กลุ่มผู้ประกอบการค้าสินค้า และบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP เป็นต้น

เงื่อนไขมาตรการ ช้อปดีมีคืน

  • ซื้อสินค้าและบริการ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง
  • สามารถช้อปปิ้งเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ มีนาคม 2564 (ยื่นภาษีปี 2563)
  • สินค้าที่ไม่เข้าร่วม – เครื่องดื่นที่มีแอลกอฮอล์, ยาสูบ, สลากกินแบ่งรัฐบาล, น้ำมัน, ค่าที่พัก และ ค่าตั๋วเครื่องบิน

ใครที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ของโครงการ ช้อปดีมีคืนได้?

สำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการ ช้อปดีมีคืนได้นั้น คือกลุ่มคนที่อยู่ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือใช้สิทธิ์ โครงการ คนละครึ่ง ไปแล้ว

อัตราการคืนภาษี มาตรการช้อปดีมีคืน

เงินได้สุทธิต่อปี (บาท) อัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เงินภาษีที่ได้คืนสูงสุด (บาท)
0 – 150,000 ยกเว้นภาษี 0
150,001 – 300,000 5% 1,500
300,001 – 500,000 10% 3,000
500,001 – 750,000 15% 4,500
750,001 – 1,000,000 20% 6,000
1,000,001 – 2,000,000 25% 7,500
2,000,001 – 5,000,000 30% 9,000
5,000,001 ขึ้นไป 35% 10,500

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *