รวมธนาคารเตรียม "มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เฟส 2"

ธนาคารพาณิชย์ ตอบรับนโยบาย ธปท. ช่วยเหลือลูกหนี้เฟส 2

 • ก่อนหน้านี้ทางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปกันหลายโครงการ (อ่านเพิ่มเติม: รวมธนาคารที่พักชำระหนี้บัตรเครดิต ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19ธอส.เรียกลูกหนี้ประเมินศักยภาพ เตรียมมาตรการช่วยเหลือ )
 • ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ได้ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเฟสที่ 2 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดยเบื้องต้นมีมาตรการ ดังนี้
  • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 16%
  • ปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเหลือ 25%
  • ขยายเวลาการพักชำระหนี้ และยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป เพื่อลดภาระให้กับลูกหนี้ของธนาคาร

รายละเอียดมาตรการของแต่ละแบงก์

 • ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา (BAY)/กรุงศรีคอนซูเมอร์
  • ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 16%
  • ลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเหลือ 25%
  • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 90 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 12%
  • ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระ ด้วยการลดดอกเบี้ย และยืดระยะเวลาผ่อนชำระ รวมถึง Hair-Cut หนี้สำหรับบางกรณี

 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
  • เน้นการปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป
  • ปรับลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 16%
  • ปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเหลือ 25%
  • ขยายวงเงินให้ลูกหนี้ดี ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน เป็น 2 เท่า (ชั่วคราว)
  • ขยายมาตรการขั้นต่ำ เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็น Term-Loan 48 งวด ดอกเบี้ยไม่เกิน 12%
  • สินเชื่อบ้าน พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยได้ 3 เดือน และเลือกลดค่างวด หรือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้
  • สินเชื่ผ่อนเป็นงวด ลดค่างวด 30% ดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
  • ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตเหลือ 16%
  • ลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเหลือ 25%
  • ลูกค้าสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรเงินด่วน สามารถเลือกจ่ายได้ ดังนี้
   • พักหนี้เงินต้น และจ่ายแต่ดอกเบี้ยได้ยาวถึง 6 เดือน หรือ
   • เลือกเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 48 เดือนดอกเบี้ย 12 เดือน หรือ
   • ลดค่างวด 3% เป็นเวลา 6 รอบบิล ดอกเบี้ย22%
  • ลูกค้าสินเชื่อบ้าน สามารถเลือกจ่ายได้ดังนี้
   • จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย และลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน หรือ
   • ลดค่างวด 50% 3 เดือน และพักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
  • ลูกค้าสินเชื่อรถ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *