อย่าลืมจ่ายภาษีที่ดิน 2563 เริ่มเก็บแล้ว

กรุงเทพฯตั้งเป้าในการจัดเก็บภาษีที่ดิน 2563 คาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้างราว 500 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *