กทม. ตั้งเป้าจัดเก็บภาษีที่ดิน 500 ล้าน

อัพเดทครบ! ภาษีที่ดิน 2563

 • ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบสรุปรวมกันไปแล้ว (อ่านเพิ่มเติม: ภาษีที่ดิน 2563 เริ่มเก็บแล้ว คนไม่จ่ายเจอปรับ) ครั้งนี้เรามาอัพเดทข่าวคราวของการชำระภาษีให้ได้อ่านกันอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการชำระภาษีภายในวันไหน? และจ่ายชำระอย่างไรให้ไม่โดนค่าปรับ?

 • ซึ่งก่อนหน้านี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการประกาศเมื่อปี 2562 และเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 นี้เป็นต้นมา โดยปกติภาษีที่ดินจะต้องจ่ายภายในเดือนเมษายน 2563 แต่ได้มีการเลื่อนการชำระหนี้มาเป็นเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมทั้งได้มีการออกมาตรการลดภาษีที่อยู่อาศัยถึง 90% (รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19

อัตราภาษีที่ดิน

 • ที่ดินเพื่อการเกษตร
  • บุคคลธรรมดา
   • มูลค่าประเมิน 5 ล้านบาท
   • อัตราภาษี 0.01 %
    *บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินในปี 2563-2565


  • นิติบุคคล
   • มูลค่าประเมิน 5 ล้านบาท
   • อัตราภาษี 0.01%

 • ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
  • บ้านพร้อมที่ดิน
   • มูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
   • มูลค่า 50-75 ล้านบาท คิดภาษี 0.03 %
   • มูลค่าประเมิน 75-100 ล้านบาท คิดภาษี 0.05%
   • มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท คิดภาษี 0.1%

  • บ้านเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว
   • มูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
   • มูลค่าประเมินอยู่ระหว่าง 10-50 ล้านบาท คิดภาษี 0.02%
   • มูลค่าประเมิน 50-75 ล้านบาท คิดภาษี 0.03%
   • มูลค่า 75-100 ล้านบาท คิดภาษี 0.05%
   • มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท คิดภาษี 0.1%

 • ที่ดินเพื่อประโยชน์อื่นๆ มูลค่า 5 ล้านบาท คิดภาษีในอัตรา 0.3%

 • ที่ดินรกร้างว่างเปล่า มูลค่า 5 ล้านบาท คิดภาษีในอัตรา 0.3%

อย่าลืมจ่ายภาษีที่ดิน 2563 เริ่มเก็บแล้ว

การจัดเก็บภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง 2563


การจ่ายภาษีที่ดิน

 • ถ้าไม่มาชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 แต่ต่อมาได้ชำระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ซึ่งปกติจะมีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนกันยายน 2563 ให้คิดเบี้ยปรับ 10% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

 • กรณีชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับ 20% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

 • ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษี หลังจากระยะเวลาที่กำหนด (ล่าช้า) ในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับ 40% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

 • เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว ต้องนำไปชำระภาษี
  • กรณีที่พบข้อมูลระบุมาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือข้อมูลผิด ต้องทำการยื่นเรื่องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจากได้รับจดหมายแจ้ง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว จะไปแก้ไขทีหลังไม่ได้ โดยในจดหมายที่ได้รับจะมี QR Code สำหรับการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อแจ้งเรียบร้อยควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วย

 • ควรมีการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ได้รับแจ้งให้จ่ายภาษีนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหน และสามารถเดินทางไปชำระภาษีได้ที่หน่วยงานนั้น เช่น
  • สำนักงานเทศบาล
  • องค์การบริหารส่วนตำบล
  • สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

    

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *