ยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ใครต้องยื่นบ้างเช็คเลย

เช็คด่วน ภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ใครต้องยื่นบ้าง และ ยื่นที่ไหน

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94

หลังจากที่หมดเขตการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในขณะนี้ก็ถึงเวลาที่จะยื่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี หรือ ที่เราเรียกกันว่า ภ.ง.ด. 94 ประจำปี 2563 นั่นเองในแต่ละปีจะมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ของทุกปี ทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 94 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.rd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม

ใครที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด. 94 บ้าง?

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด. 94 จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2563 ตามลิสด้านล่าง

  1. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (5) เป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บ้าน, รถยนต์ และที่ดิน เป็นต้น
  2. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ยกตัวอย่างเช่น วิชากฎหมาย, การประกอบโรคศิลป์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การบัญชี, ประณีตศิลปกรรม ฯลฯ
  3. ผู้มีเงินได้ตาม 40 (7) เป็นเงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระ ที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น ค่าแรง และ ค่าสัมภาระ เป็นต้น
  4. ผู้ที่มีเงินได้ตาม 40 (8) เป็นเงินได้นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40 (1) ถึง (7) ยกตัวอย่างเช่นรายได้จากธุรกิจ, การพาณิชย์, การเกษตร, การอุตสาหกรรม, ขนส่ง, ร้านขายของ, เสริมสวย, นักแสดง, นักกีฬาอาชีพ, นักร้อง, รับจ้างทั่วไป ฯลฯ

ในส่วนของผู้มีเงินได้ที่มีสถานะโสด หรือ หม้าย เกณฑ์จะกำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เกิน 60,000 บาท สมรสแล้วต้องมีรายได้เกิน 120,000 บาท ในกรณีเป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง จะต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท สำหรับบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช้นิติบุคคล และ ต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท ในส่วนของ วิสาหกิจชุมชม จะต้องมีรายได้เกิน 60,000 บาท

สามารถยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 94) ได้ผ่านช่องไหนใดบ้าง?

  • ยื่นแบบกระดาษ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศไทย โดยจะมีกำหนดการยื่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
  • ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rd.go.th สามารถทำการยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *