การทดลองการเลิกเคอร์ฟิวนี้ประมาณ 15 วัน เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น

การประชุมพิจารณาคลายล็อกเฟส 4

  • ก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาเตรียมคลายล็อกเฟส 4 สำหรับ 12 กิจกรรม-กิจการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้สรุปผลที่แน่ชัดว่าจะเริ่มใช้การผ่อนคลายเมื่อใด แต่คาดว่าจะเริ่มประมาณเดือนหน้า (อ่านเพิ่มเติม: 12 กิจการและกิจกรรม เตรียมคลายล็อกเฟส 4)

  • ล่าสุด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีการพิจารณาหารือผ่อนคลายการลดการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือเตรียมหารือคลายล็อกเฟส 4 ในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจในวันนี้ (10 มิถุนายน 2563) ทั้ง 12 กิจกรรมและกิจการ ที่อยู่ในโซนสีแดง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาผ่อนคลายระยะที่ 4 เช่น สถานบันเทิง สนามมวย เป็นต้น

  • โดยเฉพาะสนามมวย จะมีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดสนามมวยได้ อาจจะไม่ใช่การเปิดแบบปกติ หรือไม่เปิดต่อไป แต่เนื่องจากคำนึงถึงนักมวยที่ขาดรายได้ จึงอาจจะเปิดแบบไม่ให้มีผู้เข้าชม

  • ซึ่งการประชุมพิจารณาครั้งนี้ จะมีการนำข้อเสนอทุกกิจกรรมและกิจการมาพิจารณาร่วมด้วย หากเสร็จสิ้นการพิจารณาภายในวันนี้ก็จะมีการนำเข้าสู่การประชุม ศคบ. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่

  • ในส่วนของการปิดสนามบินจะมีการปิดไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะต่ออายุหรือคง พ.ร.ก. ฉุกเฉินต่อไป โดยคาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า

ทดลองเลิกเคอร์ฟิว 15 วัน

  • ทั้งนี้ในการประชุมจะมีการหารือเพื่อพิจารณายกเลิกการกำหนดเวลาออกนอกเคหะสถานในช่วง 23.00-03.00 หรือเคอร์ฟิว โดยจะมีการทดลองการเลิกเคอร์ฟิวนี้ประมาณ 15 วัน เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น

  • แต่การทดลองนี้ยังคง พ.ร.ก. ฉุกเฉินไว้ เพราะจำเป็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาคลายล็อกระยะที่ 4 ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละกิจการที่จะสามารถเปิดให้บริการต่อไปแสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *