พม่าสั่งห้ามประชาชนเดินทางในประเทศ

 อัพเดทสถานการณ์โควิดในพม่า ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเกิน 3 พันคน

ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศพม่า จากการอัพเดทสถานการณ์การแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมาก นอกจากจะพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน ส่งผลให้ตอนนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมพุ่งเกินกว่า  3 พันคนแล้ว จากสถานการณ์ดังกล่าวทางการได้มีสั่งห้ามประชาชนเดินทางภายในประเทศแล้วหากไม่มีเรื่องเร่งด่วน ล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ กระทรวงศาสนา ต้องทำการกักตัวท่บ้านเพื่อสังเกตุอาการ

จากการอัพเดทสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา อย่างประเทศพม่า สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความน่าเป็นห่วง และ น่ากังวลอย่างมาก เนื่องจากได้มีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในประเทศพม่า ขยายวงกว้างของการระบาดมากยิ่งขึ้น ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขของพม่าได้มีการออกมายืนยันตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เมื่อวันอาทติย์ที่ 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอีก 83 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของประเทศพม่าเพิ่มขึ้นกว่า 3 พันคน และ ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศพม่าจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 ราย ทำให้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตสะสมด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพม่าเพิ่มเป็น 24 รายแล้ว

จากเว็บไซต์ข่าวของพม่า ได้ออกมาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของกระทรวงศาสนา และ วัฒนธรรมของพม่า ต้องทำการกักตัวเองที่บ้าน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ เนื่องจากการตรวจสอบได้มีลูกจ้าง 2 คนในกระทรวงวัฒนธรรมของพม่า ได้มีผลตรวจออกมาเป็นบวก ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กระทรวงศาสนา และ วันฒนธรรมออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ต้องทำการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อทำการสั่งเกตอาการ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศพม่าในปัจจุบัน ยังคงมีความรุนแรง ทำให้คณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และ จัดการสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศพม่าได้ออกคำสั่ง ห้ามการเดินทางภายในประเทศหากไม่มีกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคม ยังได้ทำการระงับเที่ยวบินในประเทศทั้งหมด รวมไปถึงรถโดยสารประจำทางทั้งหมดก็ถูกระงับการให้บริการแล้ว

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *