เอาผิดเต็มที่สำหรับคนทุจริตโกง เราเที่ยวด้วยกัน

โกงเราเที่ยวด้วยกัน จะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพง และทางอาญา โทษฐานทุจริตเงินของภาครัฐ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *