ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคร้ายเตรียมฉีดวัคซีนโควิด

เตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *