ผู้สูงอายุ และ คนพิการ เตรียมรับเงินเยียวยา เราชนะ

รับเงินเยียวยา 2 ต่อ สำหรับกลุ่มเปราะบาง หรือ กลุ่มผู้สูงอายุ และ คนพิการ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ รวมไปถึงเงินเยียวยาผ่านโครงการ เราชนะ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *