ผู้สูงอายุ และ คนพิการ เตรียมรับเงินเยียวยา เราชนะ

ตรวจสอบรายละเอียดเราชนะ ลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้สูงอายุ และ คนพิการ

ความคืบหน้ามาตรการ เราชนะ อีกหนึ่งมาตรการจากทางรัฐบาลที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อเยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้กับ 3 กลุ่ม ซึ่งจะมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กลุ่มที่มีรายได้น้อย และ กลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน

สำหรับกลุ่มเหล่านี้ที่จะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะแล้ว ยังมีอีกกลุ่มที่ได้รับสิทธิ นั่นก็คือ กลุ่มอาชีพอิสระ และ เกษตรกร ซึ่งกลุ่มนี้จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มที่ไม่ค่อยมีสำนักข่าวไหนพูดถึงเลย นั่นก็คือ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จากการตรวจสอบทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สังการให้เจ้าหน้าที่ เข้าประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ ระดับหมู่บ้าน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และ อำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะได้

กลุ่มเปราะบาง นอกจากจะได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน 7,000 บาทจากโครงการ เราชนะ ยังมีเงินช่วยเหลืออีกส่วนนึงนั่นก็คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้รับเงินประมาณ 600-1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน และ ในส่วนของคนพิการ จะได้รับเบี้ยคนพิการ อีกจำนวน 800 บาท ต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมองเห็นถึงปัญหา สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดความกังวลว่า จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะได้ยังไง ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกมาตอบว่า จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ สามารถลงทะเบียนผ่านทางธนาคารของรัฐ ได้ทุกสาขา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำหรับรูปแบบของการใช้เงิน ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอีกครั้ง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *