ศบค. แถลงพบผู้ป่วยโควิดใหม่ – 17 พ.น. 63

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ออกแถลงการรายงานสถานการณ์ประจำวัน เกี่ยวกับรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูล ดังต่อไปนี้

สรุปรายงานสถานการณ์โควิด-19

  • พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวน 3 ราย ซึ่งมีการเดินทางมาจากสหราชอาณาจักร 2 ราย และเข้ารับการกักตัว State Quarantine ที่ ASQ กรุงเทพฯ และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
  • ส่วนอีก 1 ราย เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ ผ่านการคัดกรอง ณ ด่านกักกันโรค สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเข้าพักที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง
  • โดยอาการการติดเชื้อของทั้งสามผู้ป่วยนั้นตรวจพบเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ
  • จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่ 3,878 ราย แบ่งเป็น
    • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,453 ราย และ
    • ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,425 ราย
  • ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 94 ราย
  • ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย ไม่เพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *